mairi_og (mairi_og) wrote in scottish_gaelic,
mairi_og
mairi_og
scottish_gaelic

ceist neonach ))

A chairdean,

ciamar a chanadh neach "toilet bowl/lavatory pan/WC pan" sa Ghaidhlig
far a bheil sibh a' fuireach?

Mairi
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 0 comments