puxill (puxill) wrote in scottish_gaelic,
puxill
puxill
scottish_gaelic

  • Mood:

Calum Beag - An Litir Bheag # 102 -104

An robh cuideigin eile a' leughadh An Litir Bheag na trì seachdainean sa
chaidh? Uill, tha mi a' smaoineachadh gu robh iad na ceithir seachdainean sa chaidh. Tha i ùr ann feasgar an-diugh.

Madainn an-diugh, bha mi a' sgrìobhadh sgeulachd bhon deachadh. Tha mi a' ciallachadh gu robh mi a' sgrìobhadh fhad 's a bha mi ag eisteach gu leugadh Ruairidh MacIlleathain. A h-uile ceithir sgeulachdan mu Chalum Beag.

Obh obh, sin glè chlis a bha Calum Beag! Bha e coltach ri Hermes no Puck, cha robh? 'S toil leam e.

Mar sin leibh, ---Caitrin a Masaitiusadh.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 0 comments