craicte (craicte) wrote in scottish_gaelic,
craicte
craicte
scottish_gaelic

Madainn mhath

Madainn mhath a h-uile duine.

'S mise 'craicte' air ainm agus ann an inntinn ;) Tha mi a' fuireach ann an Glaschu. Tha mi air ionnsachadh Gàidhlig airson iomadh bliadhna agus tha mi aig ìre eadar-meadhanach. Uill, tha mi 'n dòchas gu bheil me fhathast eadar-meadhanach.

Tioraidh an dràsta.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 2 comments